Начало За компанията

       Кои сме ние

 air shot

 

Производствени и технологични възможности

Ние от Унитемп сме СПЕЦИАЛИСТИ в месото и след повече от десет години трайно присъствие на българския пазар, като доставчици на месо за преработвателните предприятия, направихме решителна крачка напред, с цел по-пълно задоволяване потребностите на тази динамично развиваща се индустрия в България.
До 1 януари 2007 г. "Унитемп" специализира главно в дистрибуцията на месо за месопреработвателните предприятия, което беше доставяно от внос чрез фирма "Бартлинк Интернашънъл" ООД. Двете фирми, по смисъла на българското законодателство са свързани лица.

Изградихме и пуснахме в действие първото предприятие за производство и доставка на свежо месо в България с индустриален капацитет. Ефективно, фабрика „Унитемп" заработи едновременно с асоциирането на България към ЕС, от м. януари 2007 г. Построени върху терен с разгъната застроена площ от 6000 м?., всички сгради отговарят на най-високите изисквания за качество, ергономичност и енергийна ефективност, потвърждение за което е полученият Сертификат А. Фабрика за месо "Унитемп" е високотехнологично призводствено предприятие с най-големия индустриален капацитет за СВЕЖО МЕСО в България.

Комплексното оборудване е проектирано, разработено и реализирано в партньорство с водещи европейски производители от Дания, Германия, Чехия, Холандия, Франция, както и други доставчици и подизпълнители. Производственият капацитет на предприятието е 60 тона на смяна ( 40 тона свинско и 20 тона говеждо месо).

През 2013 година фирма Унитемп осъществи проекта си за ново предприятие за производство на месо. То е позиционирано на сегашната работна площадка на фирма Унитемп ООД в с. Войводиново, Пловдивска област.  Идентификационният му номер, даден от Агенцията по безопасност на храните е BG 1601018 EО.   Инвестицията е финансирана по Програмата за развитие на селските райони, мярка 123, проект "Месодобивно предприятие за червени меса капацитет до 48 тона на ден".
В новото предприятие се добива месо от:
- едри преживни животни и коне
- дребни преживни животни и свине.
- предприятие BG 1601018 EО е сертифицирано да приема, обработва и замразяване на всички видове субпродукти от страната и чужбина
Капацитетът му е:
- до 100 броя едри преживни животни или коне на смяна
- до 200 броя свине или дребни преживни животни на смяна.
Технологията е разработена от екип от Университета по хранителни технологии в Пловдив. Иновативният подход в проекта позволява едновременна работа на двете производствени линии с различни видове животни, без пресичане на потоците. Това се осъществява на различни етажи на новата сграда, като абсолютно гарантирано са отделени един от друг продуктовите потоци - чист, мръсен и субпродукти.

Логистика, търговия

Фирма Унитемп ЕООД разполага със собствен транспортен парк, който включва специализирани транспортни средства за превоз на живи животни, за превоз на охладени меса и превоз на дълбоко замразени меса. Опитът и добрите производствени практики на компанията ни правят търговски партньор на големите ритейл вериги  в България.
Значителна част от продукцията на Унитемп ЕООД е предназначена за износ. Още със своя старт, в началото на 2007 г., „Унитемп" получи сертифицирано одобрение да оперира на територията на единния европейски пазар. От 2009 година имаме одобрение за Руската федерация. Осъществяваме износ и за страни от Близкия и Далечния Изток, защото отговаряме на специфичните изисквания на тези пазари.

Защитени стандарти за  качество

- Фирма Унитемп ЕООД притежава достатъчно опит, производствени възможности и квалифициран производствен персонал, за да работи по спецификации на клиента.

- Внедрената система HACCP и иновационна технология, отговарящи на европейските и световни технологични изисквания и санитарно-хигиенни норми, гарантират получаването на продукти с високи качествени характеристики. Доказателство за това е и полученият от фирмата сертификат ISO 22000:2005.

 • 11
 • 12

 - Предприятието ни за производство на червени меса BG 1601018 EО притежава овален печат от Агенцията за безопасност на храните, с който удостоверява правото си да изнася за страните от Европейския съюз.

 • 13
 • 14
- Месодобивното предприятие на Унитемп ЕООД притежава техника, технология и сертификат за производство на месо по ХАЛАЛ.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

 • Отлично познаване на международните пазари.
  Утвърдена репутация на петте континента повече от 15 години
 • Тясна специализация в производството на охладено месо
 • Доставка на охладено и замразено месо на най-конкуренти цени
 • Работа с големи обеми
 • Производство на месо по стандартите на Европейския съюз с възможности за износ към трети страни

УНИТЕМП
ГОВОРИМ ЗА МЕСО