Начало Новини Инвестираме в най-модерната кланица в Източна Европа

 Новини

28/08/2012

Инвестираме в най-модерната кланица в Източна Европа

Новото предприятие повишава нашата конкурентноспособност и се превръща във фактор за устойчиво агроразвитие на региона

 Нашата компания  е вече 15 години на международните пазари на свежо месо. За нашата работа това са 15 успешни години, в които придобихме опит и кураж  да направим своята следваща решителна крачка в бизнеса: изграждаме  най-модерната кланица в Източна Европа на стойност над 4 000 000 лв. По този начин компанията увеличава гаранциите за произхода и качеството на суровината и съкращава пътя на своите продукти до трапезата на потребителя.

Нашата инвестиция: Кланица за червени меса с капацитет 48 т на ден. Разгърната застроена площ над 3 500 кв. м. Технологичният проект е дело на водещи специалисти в бранша  и включва най - иновативните разработки, осигуряващи едновременно:  хуманно отношение към животните, максимално оползотворяване на суровината, минимум отпадни продукти и тяхното безопасно  обезвреждане.

 Нашата зелена мисия

Фирма „Унитемп" ООД приема като свои стратегически цели:

- Опазването на  околната среда, 

- Живота и здравето на хората, работещи в производството

- Създаването на нови възможности за работа и добра жизнена среда на хората от нашия регион

Затова проектирахме и изграждаме локална пречиствателна станция от най-ново поколение, която ще осигури категория 2  на отпадните води на изхода към точката на заустване -  с една категория по- чиста от водите на река Марица в участъка след гр. Пловдив. Затова със собствени средства възстановихме компрометирания канал, в който ще се вливат тези води. Затова предвидихме  и ще създадем  „зелен филтър" към селището чрез засаждането на висока дървесна растителност.

Нашите усилия и нашата цел са да покрием  най - високите Европейски изисквания по отношение на опазването на екологичното равновесие.

 най - високите Европейски изисквания по отношение на опазването на екологичното равновесие.

 За хората: В много труден в икономическо и финансово отношение за всички ни период ние предприемаме тази инвестиция с ясното съзнание, че идеята ни е заредена с огромен потенциал за развитие и ще има пряко благоприятно въздействие върху ангажираността на хората от региона - чрез разкриването на нови работни места и чрез осигуряването на реализация на продукцията на животновъдите.

             След утвърждаването на националния пазар, ние се потрудихме здраво да завоюваме доверието и на клиенти и от Европа и трети страни. Новата инвестиция ще спомогне в по-голяма степен да ориентираме експортно продукцията на фирмата и разширим присъствието си на външните пазари.

 Във връзка с нашата инвестиция, получихме поздравления от министерството на земеделието и храните във формата на поздравително писмо от министър Мирослав Найденов - можете да го видите ето ТУК