Начало Новости Унитемп ООД въведе в експлоатация новото си предприятие за производство на месо

 Новини

12.08.2013

Унитемп ООД въведе в експлоатация новото си предприятие за производство на месо

air shotПрез 2013 година фирма Унитемп ООД осъществи проекта си за ново предприятие за производство на месо.  Идентификационният му номер, даден от Агенцията по безопасност на храните е BG 1601018 EО.   Инвестицията е финансирана по Програмата за развитие на селските райони, мярка 123, проект "Месодобивно предприятие за червени меса с капацитет до 48 тона на ден".
Предприятието е позиционирано на сегашната работна площадка на фирма Унитемп ООД в с. Войводиново, Пловдивска област. В него работят 20 работници, преминали специално обучение. В новото предприятие се добива месо от:
- едри преживни животни и коне
- дребни преживни животни и свине.
- предприятие BG 1601018 EО е сертифицирано да приема, обработва и замразява всички видове субпродукти от страната и чужбина.
Капацитетът му е:
-  до 100 броя едри преживни животни или коне на смяна
- до 200 броя свине или дребни преживни животни на смяна.
 Технологията е разработена от екип от Университета по хранителни технологии в Пловдив. Иновативният подход в проекта позволява едновременна работа на двете производствени линии, с различни видове животни, без пресичане на потоците. Това се осъществява на различни етажи на новата сграда, като абсолютно гарантирано са отделени един от друг продуктовите потоци - чист, мръсен и субпродукти.
Предприятие BG 1601018 EО притежава овален печат от Агенцията за безопасност на храните , с който удостоверява правото си да изнася за страните от Европейския съюз. Месодобивното предприятие на Унитемп ООД притежава техника, технология и сертификат за производство на месо по ХАЛАЛ.