Унитемп с най-добра проектна идея за 2012 г.

Унитемп с най-добра проектна идея за 2012 г.

Унитемп спечели тази награда на обявения конкурс от Министерството на земеделието и храните, в който се състезаваха 32 фирми и фермери. На церемонията по награждаването, заместник-министърът на  Светлана Боянова каза, че изборът е бил труден, тъй като всички проекти по Програмата за развитие на селските райони са били много добри. Фирма Унитемп,  обаче се открои като едноличен лидер в категорията “Преработвател” с проекта “Изграждане на кланица и транжорна Унитемп”.

Критериите, по които се състезаваха участниците в конкурса са  целесъобразност на проекта, въздействието му върху природата, начина на живот и икономиката на региона, прилагането на иновативен подход, повишаване качеството на живот на хората, размерът на усвоените средства и цялостната промяна в облика на населеното място.